free hit counter Durung Apa-apane (belum apa apanya) — FBI

Durung Apa-apane (belum apa apanya)

Durung Apa-apane
22 Februari 2010:


WAH medeni tenan. Udan telung jam wae Semarang wis banjir nggon endi-endi. Malah ana omah sing kena longsor barang. Cacahe mayan akeh, limang omah rusak. Korban tatu ana telu merga ketiban longsoran pondhasi. Jan mesakke tenan wong Semarang kuwi.

”Walah, Ton, banjir saklebatan thok kok diributke. Banjir wingi kuwi durung apa-apane nek dibanding banjir bandang taun 1990, kecil,” kandhane Lik Dul karo ndhudohke jenthike.

Kakekane tenan, wong kok senengane kemaki. Jenenge bencana alam kuwi, cilik apa gedhi ya padha wae, Lik! Kabeh marakke wong cilik tambah susah. Sing omahe orak kebanjiran enak, mangan wareg turu orak kademen.

Lik Dul tetep nglepus udute mbek manthuk-manthuk. Minggu wingi Lik Dul pancen lunga nggon Jakarta. Bola-bali pesawate di-delay merga Bandara A Yani kebanjiran. Nek Semarang udan deres, kabeh pilot orak wani ngudhunke pesawate nggon Kalibanteng. Lha wis piye, landasan pacune cekak tur nggronjal, nek kerendem banyu isine nyamari thok.

”Aku orak nyepelekke bencana ya, Ton. Naming aku mung ngelingke kowe, nek banjir wingi pancen durung apa-apane. Banjir sing luwih gedhe lan bakal ngrusakke Semarang isa teka nek Sampeyan kabeh salah ngurus kutha iki,” jawab Lik Dul rada keras.

Aku orak reti Lik Dul kuwi bar mangan apa. Nek tak rasak-rasakke dina iki omongane tambah sengak tur atos. Apa merga bisnise nggon Jakarta jeblok ya? Naming nek perkara dhuwit dheknen memang orak itungan, sarakke pancen orak ana sing diitung. Lha wong saldo tabungane nek bar gajian mesthi bablas.

Kancaku siji iki nek kelangan dhuwit orak tau nesu. Nek dheknen poleng nganti kaya wong bludrek, kuwi berarti dheknen lagek prihatin ndelok kahanan Semarang. Nek wis ngono, nesune mesthi karo aku.

”Kowe reti rak, Ton, kabeh ratan nggon Semarang mbiyen mesthi ana kaline nggon kiwa tengene. Dadi nek pas udan deres banyune mlebu kali, orak ngebaki ratan kaya saiki,” kandhane Lik Dul.

Omongane Lik Dul ketoke salah, naming biasane bener. Mulane kudu dirungokke sing tenanan. Naming, nek dheknen nyritakke Semarang, mesthi ketok jadul-e. Rumangsane Semarang kuwi apike mbiyen thok. Saiki dianggep orak ana apa-apane.

”Sampeyan keliru Lik, dhewe kudu liak ke depan. Semarang mau dijadikke apa? Nek cuman ngomongke masa lalu ndhak dha gunane! Nek soal saluran nggon pinggir ratan, sak ini misih ada, cuman ditaruk nggon ngisor trotoar. Nek dibiarke terbuka, estetika kota isa rusak, Lik.”

Uedan, aku orak ngira jebule Koh Han wani ngritik Lik Dul. Banter sisan. Ya wis ben, tak jarke wae. Sapa reti Koh Han isa nggawe Lik Dul klepek-klepek ben orak tambah kemaki.
Sistem Drainase Krungu omongane Koh Han, Lik Dul orak ngeper. Dheknen malah tambah ngecipris ngomongke Semarang tempo doeloe. Gayane mesthi mbulat-mbulat tur nganggo gertakan barang. Nek wis ngene, orak ana sing isa ngalahke.
Jarene Lik Dul, kabeh ratan gedhe nggon Semarang mbiyen mesthi ana salurane nggon kiwo tengen. Misale Jalan Imam Bonjol, Pandanaran, Mataram lan Jalan Pemuda.

Saiki sakjane ya isih ana, Lik, naming salurane wis ditutup trotoar ben ambune orak ngabar tekan endi-endi. Nek dietang-etung orak ana bedane karo mbiyen, Lik!

”Pendapate sampeyan bener kabeh. Nganti saiki kabeh ratan ana salurane nggon ngisor trotoar. Naming dhewe orak tau reti apa ambane lan jerone saluran saiki wis sesuai kebutuhan. Sapa sing isa njamin nek saluran mau orak dadi cethek merga pendangkalan? Durung maneh sampah-sampah sing mbumpeti,” jawab Lik Dul.

Aku mbek Koh Han cuman delok-delokan. Sak retiku saluran ngisor trotoar pancen arang dikeruk. ”Aku pancen dudu pakar pengairan. Naming mataku isa ndhelok, cangkemku isa takon. Nek udan sedhiluk ratane kebak banyu berarti salurane orak beres,” jawab Lik Dul, mantep.

Lha terus piye, Lik? ”Lha kok malah takon karo aku?” Lik Dul ngekek.
”Rak sah serik, Ton. Aku tau maca nggon buku mbek koran nek sistem drainase nggon Semarang perlu didandani total. Iki merga dalan-dalan kampung didhuwurke sak geleme dhewe, rawa-rawa diurug tanpa itungan. Bukit-bukit wis dikebaki bangunan kabeh. Dalan banyu wis akeh sing diganggu, mulane saiki gampang nesu,” kandhane Lik Dul karo pamit.

Samber nggelap, ngomong durung rampung wis dilereni. Sing nggenah, Lik, sampeyan ameh lunga endi?

”Orak usah kakehan coa, Ton. Ben alam Semarang orak tambah nesu, aku ameh nggolek wong sing wani nataki!”

sumber

Komentar

Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Tuan!

Tampaknya anda baru di sini. Bila anda ingin ikut terlibat, klik salah satu tombol berikut!

Kategori