Contact Us

Penghuni Surga dan Neraka

[size=medium][align=justify]Salah satu dialog antara penghuni surga dan neraka yang diabadikan Allah 'Azza wa Jalla di dalam Al Quran: “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka (penghuni neraka) menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak (pula) memberi makan (membantu) orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil (bergunjing) dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan (akhirat) hingga datang kepada kami kematian.” QS Al Muddatstsir [74] ayat 42-47

Rasulullah saw bersabda, “Ditampakkan kepadaku surga dan neraka, ketika aku melihat ke dalamnya, penghuni surga yang terbanyak adalah orang-orang miskin, sedangkan penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Wahai kaum wanita, bersedeqahlah dan perbanyaklah istighfar.” Salah seorang wanita sahabat Rasulullah saw yang hadir saat itu bertanya, “Wahai Rasulullah, kenapa sebahagian kami adalah penghuni neraka yang paling banyak?” Rasulullah saw menjawab, “Karena sebahagian dari kalian banyak mengolok-olok (bergunjing) dan sebahagian kalian tidak mengakui sanak kerabat. Seseorang berbuat baik kepada kalian berkali-kali akan kalian hargai tapi jika ia berbuat kesalahan sekali, kalian menyalahkannya seolah-olah kalian tidak memiliki hubungan sanak kerabat.” (HR Muslim dan Ahmad)

Salah seorang sahabat Rasulullah saw bertanya, “Apakah orang-orang kaya diantara kami tidak layak untuk masuk surga?” Rasulullah saw dengan bijak menjawab, “Wahai sahabatku, Orang-orang miskin akan masuk surga lima ratus tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Sedangkan orang-orang kaya masih tertahan karena lamanya hisab (perhitungan) atas harta mereka di dunia; hanya saja mereka yang termasuk penghuni neraka telah diperintahkan untuk masuk ke neraka.” (HR Bukhari & Muslim)

Rasulullah saw melanjutkan, “Andaikan aku mempunyai emas sebesar bukit Uhud aku pasti lebih senang kalau emas itu tidak menginap di rumahku kecuali hanya tiga malam untuk disedeqahkan kecuali yang kupersiapkan untuk membayar hutang.” (HR Bukhari & Muslim)[/align][/size]
[size=medium][align=justify]Tangan yang Tak Akan Pernah Disentuh oleh Api Neraka…

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu akan diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At Taubah [9]:105)

Ketika Rasulullah bersama sahabatnya Sa’ad ibn Mu’adz baru pulang dari Tabuk. Rasulullah melewati seorang tukang batu sedang bekerja keras. Ketika Rasulullah saw berjabat tangan dengan tukang batu tersebut, Nabi merasakan tangannya kasar sekali. Lalu, Rasulullah saw bertanya, “Kenapa tanganmu kasar sekali?” Ia menjawab, “Ya Rasulullah, tugasku membelah batu setiap hari, dan hasil dari membelah batu itu aku jual, lalu hasilnya aku gunakan untuk memberi nafkah kepada keluargaku, karena itulah tanganku kasar.”

Air mata Rasulullah menggenang. Seorang Nabi yang agung, jauh lebih mulia daripada siapapun, begitu menghargai tangan yang kasar karena mencari nafkah yang halal. Rasulullah menggenggam tangan itu, dan menciumnya. “Inilah tangan yang tak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya.” (HR Bukhari)

Rasulullah bersabda, “Akan tiba suatu zaman dimana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang ia peroleh, apakah ia haram atau halal.” (HR Bukhari)

Dalam kesempatan lain, Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa tertidur (karena) kelelahan dalam mencari karunia Allah yang halal, maka ia tertidur dalam ampunan Allah SWT" (HR Ibnu ‘Asakir)[/align][/size]

Komentar

Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori