Contact Us

Sunda - Calakatak !!!!

the_greencorn menulis:
Hiji mangsa dina olimpiade JIN sadunia.....,

aya cabang olahraga nu ngarana Pa-Geude Geude Caduk alias Tai (punten ah rada awon saalit)

Tapi Anu Jadi Panilaiannana nyeta sing saha anu bisa ngaripuhkeun wasit nu dihandapna.... eta numenang..... (jadi pas Peserta Modol Teh, Taina Ditewak Kuwasit Nu dihandapna)

Salah Sahiji Finalisna nyaeta Jin Indonesia, nu asalna Ti Cirebon

Lawan na nyaeta Jin Amerika Jeung Jin Ti Arab.....

Bet Kompetisi Mulai Dimimitian Ku Jin Ti Amerika............

BROOOTTTTTT........, Jin Ti Amerika Ngaluarkeun Taina Sakuat Tanaga....., BLEG teh eta Tai Sagede Mobil Langsung Ditewak Ku Wasit...., Dihandapna......,

Ceuk Wasit...."Enteng Sakieu Mah... Masih Keneh Katewak Ku Aing...."

Kacaritakeun Jin Amerika Geus Pasti Euleh, Dur Mundur Eta Jin.... dituluykeun Ku Jin Ti Arab...

Jin Arab Langsung Maju Sabari Jeung Molotot.......

BREEEEETTTTTTTT......, Jin Arab Ngaluarkeun Tai Sabari Pepereketan......., BLEG.... eta Tai Sagede Gedung Bertingkat........, HEUP..... Langsung DItewak Deui Ku Wasit Dihandapna......

"Ceuk Jin Wasit....., Alah Sakieu Mah Uing Sanggup Keneh...... hok saha deui lah maju kadieu..." ceuk Jin Wasit Sabari Agul.....

Tah Ayeuna Giliran Jin Ti Indonesia.........,

Jin Ti Indonesia Langsung Maju Kahareup Sabari Jeng Umad Imed.......,

BOROSOOOOTTTTT.........., Jin Ti Indonesia Kaborosatan.... Teu Eureun - Eureun, Pedah Geus Teu Kuat Hayangeun Ngising......,

Ceuk Wasit dihandap....., "HEH ANYING NGGEUS ATUH AING KAHUJANAN YEUH DIHANDAP"

WAKAKAKAKAKAKAKKKKKKK......

(Punten Ah Kasadayana Caritana Rada Kasar Saalit)

Namina Ge Da Bobodoran.
«13456720

Komentar

 • Mangsa Ba'da asar Mang Darma aya maksad nyaba ka mangkalaya. Ka barayana ngaran Wa Tantan. Bral arangkat , ngahaja ngajak Kang Maman ngarah aya balad. Sajajalan mang Darma rada agag-agagan lantaran jarang aya parawan batan gandangna. Manah mang Darma nalangsa " kahayang mah nganjang ka parawan , ngan hanjakal taya waragad jaba anakna balatak.
  Kang maman mah tara hayang ka parawan sabab garwana rada galak sarta bapana tara ngajak.

  Jalan Ka Mangkalaya batan tarahalna malah aya tanjakan sagala. Jaba jalanna narabas mapay-mapay gang. Kang Maman ngarasa hana'ang, gap kana wadah lahang. Awakna Karasa asa rada jag-jag.

  Sadatangna ka Mangkalaya nyampak taya sasaha da barayana angkat ka cantayan maksad ngalayad anakna ngaran Ratna, lantaran kakara anyar Babar.
  Mang Darma Nyangsaya na samak kang Maman mah lalangkarakan.
  " Lah hanjakal taya sasaha, mangka karasa lapar.." wakca kang Maman.
  " Naha lapar nyah, pan anyar dahar ?" Mang Darma nanya.
  " Tacan, karak ngadahar bacang!" jawab kang maman.
  " Sabaraha ngadahar bacangna ?
  " Dalapan..!"
  " Balatak dalapan mah panyana can sarapan !" Mang Darma ngadadak galak.
  Kang Maman karah nyakakak .....ha..ha...ha..ha...

  Basa Wa Tantan datang, Mang Darma ajrag-ajragan lantaran barayana mawa nangka sakaranjang.
  " Alaaah nangka nyah wa, Kahayang sayah nangka mah..?
  " tah dahar nangkana, ngan hanjakal atah.." Wakca Wa Tantan
  " atah nyah, naha..? Tanya Mang Darma
  Wa Tantan ngajawab " Pan anyar ngala...!"
  " Ah da sayah mah hayang...!?"
  Dasar jalma balangsak mang Darma ngadahar nangka atah aya kana salapanna, kang maman mah karah asa-asa lantaran basa gap kana nangka atah , lar aya Pa Rahman sarta nyaram kang Maman ngadahar nangka atah.

  " Ngadahar nangka atah mah karah matak kana padaharan, bakal kababayan sarta bakal panas sa-awak-awak " Pa Rahman ngawakca.

  " Pan taya kadaharan kajaba nangka atah..."

  " Aya tah, hayang mah martabak asak..!?"

  " Sabaraha nyandak martabak asakna ?" tanya Kang Maman

  " Salapan candak dalapan..!" Jawab Pa Rahman

  Hanjakal nya !
 • Ucok miluan jumaa'han di masjid deket imahna Ujang.
  Dasar keur sial sandalna Ucok aya nu maling.
  puguh weh Ucok ngamuk, terus nanya ka Ujang bari molotot.
  Ucok:'Hey siapa yang mencuri sendal saya?'
  Ujang: 'Pahili panginten' ceuk Ujang
  Ucok: 'Siapa itu Pahili?
  Ujang (bari sieun): Pagentos
  Ucok: Ooo Kalau begitu pak hili sama Pak gentos orang Jahat !
 • “Haaaaayyyy apa kabaaarrr ? Baraayaaa…”

  “Alah-alah… saya mah hamdalah… anda apa kabar anda?”

  “Damang sayah mah… Aya dadan?”

  “Dadan mah kagak ada dalam kamar sayah.”

  “Yang ada dalam kamar anda saha ? Randa yah? Wah bahaaayaa…”

  “Parawan laaaah…”

  “Walah, parawan mah gak gampang. Kalaw randa rada gampang…”

  “Naha kagak gampang? Banyak akal dan saampar cara sayah mah,”

  “Saya ada pangalaman dalam hal marawanan mah. Anda kan hanya angan-angan saja. Hahaha…wakakakak…”

  “Kagak hanya angan-angan, da sayah mah laksana marawanan Yayank Ana, parawan Banjar la yaw”

  “Anda handal…yah, dapat marawanan parawan banjar… mantaapp…”

  “Yaaaa kagak ada halangan sanajan sayah acan ngalaman hajatan…”

  “Mantap rasanya yah? Kalaw marawanan mah…”

  “Nyaan da… mantap…”

  “Halalna maah, anda hajatan sajah… Jangan hanya jajan. Anda dan garwa akan dapat anak kalaw hajatan mah. Walaw mahal dan palangkakan garwa anda gatal…”

  “Yah, mangkanya sama garwa mah akan sayah laksanakan pada mangsa yang akan datang,”

  “Sayah harap anda panjang masa…”

  “Agar dapat marawanan garwa pasca hajat…”

  “Ah pra hajat sajah…”

  “Dalam nagara jawa barat ada hal apa yang hangat?”

  “Jakarta mah caah… Kandaraan ngantay sapanjang jalan,”

  “Jabar mah hanya ada arak-arakan pasangan AMAN,”

  “Anda akan pasang yang mana jawaranya? Yang mantap mah pasangan Ahmad-Dadan…Atawa ADAN,”

  “saya mah kagak akan ka sasaha… Wah ADAN kayanya dapat sayah dadarkan dalam pakalangan wacana…”

  “Yah mantap dan pantas…”

  “ADAN mah pan agar masarakat jabar SHALAT,”

  “Yah yah… saya sadar akan hal yang anda katakan,”

  “Waaahh, kayaknya saya akan nangkarak sajah yaah… Bantal ngadadahan…”

  “Mangga mangga anda akan ngalanglang ka alam yang kagak nyata…”

  “Dan baham saya cacalawakan sajah…”

  “Ya sayah paham…”

  “Mantapnya mah… Dalamm gaya nangkarak ada parawan ataw randa yang hangatkan sayah…”

  “Hanjakal garwa tak ada dalam nagara Jakarta…”

  “Alah gampang ka TAMAN LAWANG sajah, banyak yang bakal ngadadahan,”

  “Ah, lawang mah banyak parawan gagah… Kalaw Mangga Badag dan Gajah Mada banyaak… Anda kan pangalaman dalam nagara jakarta?” Ataw jangan-jangan anda gay? Apal ka taman lawang?”

  “apal, sangat apal, banyak parawan yang ada papanjangnya, maksad sayah, yang ada mamasnya,”

  “Wah anda apal kana mamasna parawan sagala? Bahaya anda mah. Anda pas ngalalana ka jakarta ka mana? Dalam nagara taman lawang yah?”

  “Kagak, sayah mah da Jakarta Barat. Hanya saja apal ka sanah…ngan kagak ngalaman da…”

  “Ah maap sayah salah sangka…”

  “Ada yang maksa, malah akan bayar sayah, ngan sayahna kagak nampa,”

  “Waah… Jangan nampa… Bahaya, walaw bayaran banyak jangan harap…”

  “Ya saya paham, sabab sayah mah hanya akan ngamangsa bangsa hawa sajah…”

  “Yah saya paham harapan anda…”

  “Sapaham sama saya, hayang ngamangsa hawa sajah…”

  “Hawa mah dada dan palangkakannya hangat…:y”

  “Dadah ah… Sayah akan rapatkan mata dan nangkarak,”

  “Mangga mangga…”

  “Ngalanglang hangatnya garwa dalam alam kagak nyata… Wassalam kang…”***
 • blangangang kang :D
  top markotop lah, edun. sundanesse :D
 • Aya hiji budak teuing ku bengal, dina hiji poe basa keur leumpang dijalan papanggih jeung aki-aki.
  " Aki, awas eta aya oray...!?", ceuk budak bari nunjuk ka gigireun si aki.
  Si aki reuwaseun manehna ngejat, tapi basa di tingali ka gigireunna taya nanaon. Terus nyentak ka eta budak.

  " si ..dasar budak bengal siah, kakolot ngaheureuyan..!?" ceuk si aki.
  " Lah..kolot ge...kolot-kolot begog..!?" ceuk budak bengal
  " Alah hayang ditampiling siah..?" Si Aki ngambek.
  " Apan ditakis..?"
  " Dibabet siah..?" Si aki beuki ngambek
  " Apan nyingcet..! Ceuk budak bengal deui.
  " Sia diudag maneh..!?"
  " Apan lumpat..!?, ceuk budak bari beberebet lumpat sakalumpat lampet.
  Si Aki Colohok.
 • Dina hiji mangsa aya pasien keur berobat. Biasa saacan di pariksa si dokter sok tatanya heula sangkan leuwih apal panyakitna. Basa keur mariksa si dokter ngambe awak pasien bau-bau teuing, atuh ditanya si pasien teh :

  Dokter: 'Maneh sok sabaraha kali mandi?'
  Pasien : 'Tilu kali pak!'
  Dokter: 'Hah.........iraha bae?'
  Pasien : 'Kamari, isukan, pageto'
  Dokter: 'Ari ayeuna?'
  Pasien : 'Ayeuna mah saptu atuh pa dokter....'
  Dokter pingsan.
 • Di hiji rohangan dokter kelamin, aya hiji lalaki ngora rek konsultasi ka eta dokter.

  “Dok, kuring teh hayang dipariksa masalah ‘eta’ ku dokter, tapi era!” ceuk eta pasen kulamas-kelemes.

  “Ke….ke…naha bet era? Apanan kuring mah dokter, siap ngabantu naon nu jadi keluhan anjeun!” ceuk eta dokter ngayakinkeun.

  “Euuh, kumaha nya, dok! Kuring mah sieun dokter nyeungseurikeun!” si pasen tetep we era ngedalkeun.

  “Seuri kunaon? Yeuh, anjeun kedah percaya ka kuring! Kuring oge keuna ku kodeu etik kadokteran, nu salah sahijina teu meunang nyecela atawa nyengseurikeun panyakit pasen. Ngartos? Sok atoh ayeuna mah naon nu bade ditembongkeun?” ceuk dokter nitah eta pasen ngaguarkeun naon nu jadi musabab si pasen datang ka manehna.

  Teu lila, geus kitu si pasen langsung muka calanana. Manehna tuluy ningalikeun bobogaanana. Na atuh barang bobogaanana ditingalikeun, si dokter langsung nyikikik!

  “Hii..hi…hi…hi…..! Hii..hi…hi…hi…..! Hapunten-hapunten kuring seuri kalepasan!” ceuk dokter bari tuluy nutupan bahamna. Terus manehna ngomong, “kutan kitu nu jadi masalah anjeun teh!”

  Si dokter rek teu seuri kumaha da ningali ukuran bobogaan si pasen: sagede patlot 2B!

  Pikiran si dokter mah, eta pasen pasti hayang dibadagan bobogaanana, siga nu biasa dilakukeun ku Ma Erot.

  “Tah, ayeuna naon maksud anjeun ka dieu teh?” si dokter nanya ka eta pasen nu beungeutna beureum bangun kusabab tadi diseungseurikeun.

  “Maksad abdi mah dok! Kieu abdi hoyong ngadamangkeun gagaduhan abdi!”

  “Kunaon kitu?” si dokter panasaran.

  “Ieu, gagaduhan teh tos saminggon bareuh!”

  Langsung wae dina pikiran si dokter teh ngan kabayang: pentul korek! :D :D :D :D :D
 • sok ah nu sanesna bilih aya nu ngiringan calakatak!!!
 • Bismillah heula ah,

  Aya nu bobogohan yeu caritana mah. Dupi nuju bobogohan mah beugh, romantis pisan lah. Unggal detik sms-an nanya kabar jeung keur naon (atuh beak wae pulsa teh :D). Tah pas hiji poe, si awewe na ngajakan kawin yeuh. Ari si lalakina teh da ngarasa bogoh pisan, langsung weh ngajawab : "hayu wae ari akang mah, komo sareung nyai nikahna".

  Tos nikah raramean teh, dituluykeun weh "malam panganten" tea geuningan.
  Jeung di kersakeun langsung tokcer boga budak lalaki. Caritana mah geus 2 tahun ti poe kawin na we lah nya meh enggal.
  Kulantaran rieut yeuh ku ngabiayaan hirup kaluarga, si lalaki teh tuluy weh bari neangan gawean nu rada merenah. (berikut teu meunang-meunang oge)
  Pas balik yeuh ka rorompokna teh. Ari si budak teh hayang di ajak jalan-jalan ku bapakna (sono meureun budak teh). Tuluy weh sakaluarga teh jalan-jalan.
  Ari si budak di tungtun ku bapakna, trus ari indung budak mah bari ngahuapan budak.
  Eh teu kungsi lila, si indung budak teh tijalikeuh (tikosewat kitu lah), trus naon ceuk salakina teh ka budakna?

  "Tuh tingali jang, dasar indung sia, leumpang teu nenjo"

  Tuh nya geuningan jalmi mah kieu. Teu cara keur bobogohan na we mani mesra. Naha ari geus nikah gara-gara perekonomian kaluarga kurang lancar ge, nu harmonis ge leungit.

  Tos ah ceukap sakitu heula, dupi teu hoyong seuri, tong dipaksakeun nya.
 • Nuhun Kang Xacuy... :top: :D

  tah ieu aya tatarucingan...

  Naha dalang lamun keur ngawayang sok make bendo?

  Sabab lamun make helm mah teu pantes we....

  Bola naon dipakeresep ku budak?

  Bolaemon (*Doraemaon)

  Semprong naon nu dipikaresep ku budak?

  Semprong Bob (*Sponge Bob)

  Daun naon nu lucu?

  Daunno, Kasino, Indro

  Daun naon di Inggris nu teu meunang dicampa?

  Daun Touch Me! (*Don’t touch me!)

  Naon saruana tukang beca jeung tukang patri?

  Sarua teu dagang baso!

  Bulu naon nu kabehna koneng?

  Bulubend! (*Blueband)

  Dikocok, tegang, geus kaluar nyebut “Aaaaaaah!”...naon cing?

  Ibu-ibu arisan!

  Jus naon nu dipikaresep ku Hitler?

  Jus..tru matak kuring nanya ge teu nyaho!

  Kumaha sora ucing lamun leumpangna mundur?

  Gnooooooeeeem

  Kumaha rasana lamun es teler dicampur sareng saos?

  Nya jadi teu enak atuh

  Lauk naon nu geringna teu cageur-cageur?
  Lauk kembung

  Benda naon nu pertumbuhanan tina gede jadi leutik?

  Patlot atawa panghapus

  Kumaha disadana hayam jago di Cina?

  Kongkolo....ngoooook!!

  6 huruf...mimitina K tungtungna L. Terus bentukna pendek tungtungna buleud

  Kapsul

  Barang naon laku teu laku tetep beak?

  Es batu

  Harga baju naek, harga calana morosot, harga emas turun drastis?

  Nuju miceun!
 • Aya turis asing asup ka warung tegal PLO alias Penangkal Lapar Orang. Di dinya manehna ningali dina papa nu aya di hareupeun warung nu menuna nyaeta:

  S E D I A :

  Nasi Rames

  Pecel Lele

  Nasi Tutug

  Nasi Rawon

  Es Teler

  Es Goyobod

  Dll.

  Sabada si turis bule asup ka eta warteg, pelayan nanya ka turis:

  “Bade pesen naon, Mister?”

  Si turis rungah-reungeuh ditanya ku pelayan teh. Rek teu bingung kumaha, manehna can nyaho rupa jeung rasa menu-menu nu ditulis di hareup.

  “Saya..saya pesen Dll...aja!” :D :D
 • Kang Solobug kamana yeuh urang Calakatak didieu ;)
 • 1. Jelema Teu Jujur

  Hitut tapi nyalahkeun ka nu lain

  2. Jelema Ceuleupeung

  Jelema nu nahan hitutna nepi ka jam-jaman

  3. Jelema Nu Boga Wawasan Luas

  Nyaho iraha waktu hitut nu pas

  4. Jelema Sangsara

  Hitut oge nepi ka teu bisa

  5. Jelema Misterius

  Manehna hitut, tapi nu lain teu nyaho

  6. Jelema Gugup

  Nahan hitut waktu manehna hitut

  7. Jelema Percaya Diri

  Hitut sorangan disangka ku batur seungit

  8. Jelema Sadis

  Geus hitut dikipas-kipas ka batur

  9. Jelema Eraan

  Manehna hitut teu disada, tapi era sorangan

  10. Jelema Strategis

  Sora hitut ditutup ku seuri manehna nu tarik

  11. Jelema Bodo

  Manehna geus hitut langsung nyedot hawa, pikeun ngaganti hawa nu kaluar

  12. Jelema Pedit

  Hitutna saeutik-saeutik

  13. Jelema Sombong

  Hitut sorangan disadakeun tarik terus diangseuan ku sorangan

  14. Jelema Someah

  Resep pisan ngangseu hitut nu lain

  15. Jelema Teu Resep Gaul

  Lamun hitut sok nyumput

  16. Jelem Akuatik

  Resep hitut di jero cai, misalna di kolam renang

  17. Jelema Atletis

  Lamu hitut sok dibarengan tenaga dalam

  18. Jelema Jujur

  Sok ngaku lamun manehna geus hitut

  19. Jelema Pinter

  Bisa nyaho saha nu hitut

  20. Jelem Sial

  Batur nu hitut, manehna nu disalahkeun

  21. Jelema Beruntung

  Hitut tarik, tapi batur teu nyahoeun

  22. Jelema Gelo

  Hitut sorangan bauna ku sorangan nyalahkeun ka sorangan

  23. Jelema Lemah Otak alias Lemot

  Manehna hitut, tapi teu nyadar yen manehna geus hitut

  24. Jelema Dermawan

  Lamun hitut, bauna nyebar merata nu lain kabeh kabagean

  25. Jelema Hemat

  Lamun hitut, bauna tahan lama

  26. Jelema Ribut

  Hitut tarik kabeh ngadenge

  27 Jelema Seniman

  Hitutna aya melodian

  28. Jelema nu Bisa Jaga Rusiah

  Hitutna tara disada, kitu oge bauna

  29. Jelema Sopan

  Jelema mun hitut menta hampura jeung ijin heula

  30. Jelema Paling Sial

  Geus mah batur nu hitut, bauna kabagean, manehna nu disalahkan deuih!

  31. Jelema Nu Ngutamakeun Kabersihan

  Lamun rek hitut calanana dileupaskeun heula

  32. Jelema Korup

  Hitutna bau pisan!

  33. Jelema nu Rajin Nabung

  Lamun hitut diwadahan kana kantong plastik terus ditalian

  34. Jelema Boros

  Sok hitut jeung nepi ka bukur-bukurna

  35. Jelema Beunghar

  Leuwih loba hitut daripada gawena

  36. Jelema Euweuh Gawe

  Unggal waktu ngabahas hitut jeung hitut we! Hirupna parusing ku hitut....
 • Hiji waktu di dunia berhasil diciptakeun hiji alat nu bentukna jiga jam dinding. Eta alat teh digunakeun pikeun indikator tingkat korupsi di hiji nagara.

  Mimiti eta alat di pake pikeun ngecek tingkat korupsi di Amerika. Eta jarum penunjuk ngan muter saeutik-saeutik. Kabeh pejabat Amerika puas, geuning tingkaty korupsi di nagarana teh minim pisan.

  Tuluy eta alat dibawa ka nagara Malaysia. Jarum jam gerak lumayan rada tarik tibatan nagara Amerika.

  Na atuh pas eta alat dibawa ka Indonesia....eta alat jadi kipas angin! Balas tarik pisan muterna jam penunjukna!
 • ari urang sunda kamarana nya? disebut aya, tapi areuweuh, ari disebut euweuh, da aya. kumaha ieu teh?
 • xacuy menulis:
  ari urang sunda kamarana nya? disebut aya, tapi areuweuh, ari disebut euweuh, da aya. kumaha ieu teh?
  nyumput sigana mah :cool:
 • Hayang seuri nepi ka nyeri yeuh beuteung :D
 • Hayang seuri nepi ka nyeri yeuh beuteung :D
 • meni dua kali kitu nge post na.... :D :D :D
 • apabisa menulis:
  Nuhun Kang Xacuy... :top: :D

  tah ieu aya tatarucingan...

  Naha dalang lamun keur ngawayang sok make bendo?

  Sabab lamun make helm mah teu pantes we....

  Bola naon dipakeresep ku budak?

  Bolaemon (*Doraemaon)

  Semprong naon nu dipikaresep ku budak?

  Semprong Bob (*Sponge Bob)

  Daun naon nu lucu?

  Daunno, Kasino, Indro

  Daun naon di Inggris nu teu meunang dicampa?

  Daun Touch Me! (*Don’t touch me!)

  Naon saruana tukang beca jeung tukang patri?

  Sarua teu dagang baso!

  Bulu naon nu kabehna koneng?

  Bulubend! (*Blueband)

  Dikocok, tegang, geus kaluar nyebut “Aaaaaaah!”...naon cing?

  Ibu-ibu arisan!

  Jus naon nu dipikaresep ku Hitler?

  Jus..tru matak kuring nanya ge teu nyaho!

  Kumaha sora ucing lamun leumpangna mundur?

  Gnooooooeeeem

  Kumaha rasana lamun es teler dicampur sareng saos?

  Nya jadi teu enak atuh

  Lauk naon nu geringna teu cageur-cageur?
  Lauk kembung

  Benda naon nu pertumbuhanan tina gede jadi leutik?

  Patlot atawa panghapus

  Kumaha disadana hayam jago di Cina?

  Kongkolo....ngoooook!!

  6 huruf...mimitina K tungtungna L. Terus bentukna pendek tungtungna buleud

  Kapsul

  Barang naon laku teu laku tetep beak?

  Es batu

  Harga baju naek, harga calana morosot, harga emas turun drastis?

  Nuju miceun!
  Bisaan pisan euy....
  :)
 • apabisa menulis:
  meni dua kali kitu nge post na.... :D :D.
  Nya eta keur rada error yeuh matakna jadi 2,,keun wae lah ambeh pasangan teu tiriseun :D
 • neglawarna menulis:
  apabisa menulis:
  meni dua kali kitu nge post na.... :D :D.
  Nya eta keur rada error yeuh matakna jadi 2,,keun wae lah ambeh pasangan teu tiriseun :D
  Kumaha jalmina panginteun nya? Matakna error :D
 • xacuy menulis:
  Kumaha jalmina panginteun nya? Matakna error :D.
  Nya rada error sakedik :D
 • neglawarna menulis:
  xacuy menulis:
  Kumaha jalmina panginteun nya? Matakna error :D.
  Nya rada error sakedik :D
  Tong seueur teuing nya kang error na, bilih gelo :D
 • wah sadayana tukang calakatak nya..... :D :D :D
 • xacuy menulis:
  Tong seueur teuing nya kang error na, bilih gelo :D.
  Muhun ieu oge gelo mah atos,,mung kirang poooollllll :D bade aya anu ngiringan atuh janten rada endag,,,tong beunang uteuk wae ah nyeri :D
 • apabisa menulis:
  Jalan Ka Mangkalaya batan tarahalna malah aya tanjakan sagala. Jaba jalanna narabas mapay-mapay gang. Kang Maman ngarasa hana'ang, gap kana wadah lahang. Awakna Karasa asa rada jag-jag.
  kang...bumi abdi di jalan ka mangkalaya, tapi ayeuna mah tos mulus :D :D
 • punten sakedap ngiring ngalangkung ... :D
 • anifeliza menulis:
  punten sakedap ngiring ngalangkung ... :D
  mangga neng :D

  ayeuna mah urang guguru ka kang apabisa :D
 • solobug menulis:
  anifeliza menulis:
  punten sakedap ngiring ngalangkung ... :D
  mangga neng :D

  ayeuna mah urang guguru ka kang apabisa :D
  guguru naon kang? ngasah bedog? :D

  alim ah sieun pamali
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori